młody technik

I rok lekarskiego w Katowicach - krótki przewodnik

202 posts in this topic

Wobec tylu mitów o Mordorze postanowiłem zrobić mały przewodnik po przedmiotach na ŚUM na I semestrze. Z racji, że sam jestem na I roku będzie on w miarę aktualny. Jeśli bedzie zbyt ogólnikowy lub będziecie chcieli wiedzieć więcej to piszcie w komentarzach, chętnie uzupełnię.

 

Anatomia - I i II semestr

Na każde zajęcia potrzebne będą: fartuch anatomiczny, czepek.

Przedmiot nie jest specjalnie trudny, choć wymaga poświęceniu mu trochę czasu. Od tego roku obowiązujacym podręcznikiem jest Anatomia Graya, książka dość ogólnikowa, ale wszystko ładnie wytłumaczone. Pytania na kolokwiach są układane pod nią. Można też korzystać ze Skawiny, Pituchowej i też się da radę. Atlasy wedle uznania, najpopularniejsze to Netter, Sobotta i Yokochi. Stan preparatów zwykle pozostawia wiele do życzenia więc nie ma co spodziewać się na szpilkach jakichś mikroskopijnych tętniczek czy nerwów. Generalnie prowadzący nie wyciągają dużych konsekwencji jeśli się czegoś nie umie z danego tematu poza pewnymi wyjątkami. Wtedy trzeba zaliczac u prowadzącego dane ćwiczenie na katedrze. Na I semestrze żeby zaliczyć przedmiot trzeba zdać wszystkie kolokwia. Kolokwium jest teoretyczne (test prawda/fałsz) i praktyczne (szpilki). Zaliczenie od 65%, które jest liczne jako średnia arytmetyczna z procentowego wyniku ze szpilek i testu. Pytania z testu mogą się powtarzać w porównaniu z pytaniami z poprzednich lat. Teraz się to trochę zmieniło z racji nowego podręcznika. Na II terminach pytania z teorii zwykle są bardzo podobne po tych z I terminu. III terminy i dalsze są na II semestrze.

W II semestrze ta sama zabawa, są wtedy IV terminy z niezdanych wcześniej kolosów, jeśli ktoś nie zdał z I semestru więcej niż jednego kolosa, pisze semestralkę. IV termin lub semestralka uniemożliwiają pisanie egzaminu w I terminie.

Po zakończeniu programu nauczania w maju zajecia są dalej prowadzone. Są na nich preparaty ze wszystkich działów do powtórki przed egzaminem. Oprócz tego jest ogólnopolski konkurs z anatomii Scapula, do którego mogą przystąpić studenci, którzy zdali wszystkie koła w I terminie i maja z nich dobrą średnią. Najpierw są wewnętrzne eliminacje, potem kilka osób jedzie na konkurs. Konkursowicze mają zwolnienie, ci co biorą udział w eliminacjach termin zerowy. Egzamin z anatomii to 50 szpilek i 50 pytań na teście. W tym roku nie był on zbyt prosty, na teorii powtórzyły się może ze 2 pytania z kolosów, za to szpilki były łatwiejsze niż rok temu.

Wszystkie zajęcia na katedrze anatomii w budynku uczelni na Ligocie.

 

Histologia - I i II semestr

Na każde zajęcia potrzebne będą: fartuch laboratoryjny, kredki, gładki zeszyt

Obowiązujacy podręcznik to Histologia Sawickiego z 2012 r. Każde zajęcia zaczynają się od wejściówki, która jest 20-pytaniowym testem zamkniętym. Test obowiązuje tematu na dane zajęcia i jest dość szczegółowy i podchwytliwy. Pytania dotyczą powyższego podręcznika. Potem na zajęciach rysuje się preparaty widoczne na szkiełkach mikroskopowych. Żeby zaliczyć I semestr trzeba zdobyć odpowiednią liczbę punktów z wejściówek (średnio po 12 pkt z każdej wejściówki). Z powtarzalnością pytań z lat poprzednich jest bardzo różnie, ale powtórzyć je mimo wszystko warto jeśli ma się czas. W trakcie I semestru są jeszcze dwa repetytoria czyli testy polegajace na rozpoznaniu szkiełka i 2 szczegółów. Każde repetytorium to możliwosc zdobycia 2 pkt., które mogą zaważyć o zaliczeniu semestru. Na koniec semestru jest zaliczenie praktyczne, na którym trzeba rozpoznać 3 preparaty, w tym 1 szczegół. Zdanie tego pozwala na popełnienie 1 wiecej błędu na egzaminie praktycznym na II półroczu. Osoby, które z każdej wejściówki będą miały średnio po 16 pkt. i pozdawane wszystkie repetytoria, mogą liczyć na zwolnienie z egzaminu. W przypadku nieuzyskania punktów niezbędnych do zaliczenia semestru pisze się zaliczenie semestralne, które jest testem ze wszystkich wejściówek w semestrze. Niezaliczenie semestralki skutkuje potrzebą napisania jej w II półroczu.

Na II semestrze to samo jeśli chodzi o pisanie wejściówek i walkę o zwolnienie. Po wypełnieniu programu, jeśli kilka zajęć, na których są przeglądy preparatów z całego roku i sprawdzanie zeszytów. Oprócz tego można przyjść na katedrę oglądać szkiełka a jakiś czas przed egzaminem (chyba ze 2-3 tygodnie) preparaty można oglądać na sali ćwiczeń (zwykle są tłumy i warto przyjść wcześniej). Egzamin praktyczny to 10 szkiełek z całego roku z wylosowanego zestawu. Można nie rozpoznać jednego preparatu i 2 szczegółów albo 3 szczegółów (uwaga, osoby, które nie zaliczyły w I semestrze, info wyżej). Cześć praktyczną muszą zdać także osoby ze zwolnieniem. Większość osób zdaje praktyczny. Niezdanie go skutkuje niedopuszczeniem do teorii, natomiast gdy zdamy praktyczny a nie zdamy teorii to nie musimy już powtarzać praktycznego. Egzamin teoretyczny jest dość kłopotliwy, w I terminie nie zdała go połowa roku. Gorąco polecam załatwienie sobie zwolnienia, by nie mieć już z tym do czynienia. Próg zaliczenia 65%, trochę pytań się powtórzyło z poprzednich lat.

Zajęcia na Ligocie, na katedrze histologii.

 

Biologia molekularna - I semestr

Na każde zajęcia potrzebne będą: fartuch laboratoryjny, gładki zeszyt

Obowiązujący podręcznik to Genetyka Medyczna Drewy, choć większość osób uczyła się z notatek sporządzonych na podstawie sylabusa (wykazu wymagań na dane ćwiczenie). Notatki taki zwykle ktoś wrzucał na grupę na fb albo dysk roku. Na każdych zajeciach jest wejściówka lub odpytywanie, które należy zdać. W przypadku niezdania trzeba zaliczyć je u prowadzącego by być dopuszczonym do kolokwium. W ciagu semestru są 2 kolokwia, trzeba je zdać by mieć dopuszczenie do egzaminu. Pytania z poprzednich lat powtarzaja się w małym stopniu, kolokwium jest dośc trudne, I termin jest na komputerach. II termin to po 1 pytaniu otwartym z każdego cwiczenia. III termin znowu na komputerach. Egzamin jest pisemny, pytania zamknięte, z powtarzalnoscią w stosunku do poprzednich lat różnie. II termin pisemny podonie jak I, III ustny. Po zdaniu egzaminu nasza przygoda z tym przedmiotem się kończy.

Zajęcia na Ligocie.

 

Biofizyka i informatyka - I i II semestr

Na każde zajecia potrzebny będzie fartuch laboratoryjny

Do zajęć można się przygtować korzystajac z Biofizyki Grzesika i Google. Najpierw chyba 3 zajęcia ze statystyki zakończone kolosem, który wszyscy zdają.  Potem grupa zostaje podzielona na dwie ok. 10-osobowe sekcje. Kiedy jedna sekcja ma informatykę, inna ma w tym czacie biofizykę. Po kilku zajęciach zamiana. Na biofizyce robi sie różnie proste doświadczenia i zapisuje wyniki. Na informatyce robi się różne zadania na pakiecie biurowym na kompach z Windows 98. Na biofizyce są wejściówki, które i tak wszyscy zdają.

Na drugim semestrze z wejściówkami podoba sytuacja. Ci z lepszymi wynikami mogą liczyć na zerówkę, która jest przysłowiową "herbatką u profesora" i wszyscy ją zdają. Dla pozostałych jest test, w tym roku powtórzyły się wszystkie pytania z 2014r. Nawet kolejność odpowiedzi była taka sama. Mimo to oceny są różne, pewnie je losują xD.

Zajęcia na Ligocie.

 

Zdrowie publiczne - I semestr

Przedmiot, na którym nic nie trzeba, robic. Wystarczy słuchać o myciu rąk i historii ochrony zdrowia w różnych krajach. Kończy się on pisemnym (pytania zamknięte) kolokwium, do którego można się przygotować czytając prezentacje ze strony katedry i analizując pytania z porzednich lat. II termin jest ustny i jest w II semestrze, III termin prawdopodobnie pisemny.

Wszystkie zajęcia są na Ligocie, oprócz jednego razu, gdy są prowadzone w budynku Sanepidu na ul. Raciborskiej w Katowicach.

 

Medycyna ratunkowa - I semestr

Na każde zajecia potrzebny będzie fartuch laboratoryjny i buty na zmianę

Do nauki najnowsze wytyczne resuscytacji.

Przedmiot uczący udzielania pierwszej pomocy, a także obsługi defibrylatora i stosowania niektórych leków. Zajęcia mogą się zaczynac od stresujacej wejściówki, zwłaszcza gdy jest ona przeprowadzana przez pewnego miłego pana, który daje 10 sekund na każdą odpowiedź. Zaliczenie jest teoretyczne i praktyczne. Test praktyczny polega na wykonaniu scenariusza, który dostaniemy na karteczce. Zazwyczaj sprowadza się to do wykonania resuscytacji z użyciem defibrylatora. Test teoretyczny jest zamknięty z możliwościa wieloktrotnego wyboru (trudny, duża część musi poprawiać). Pytania oparte o ww. wytyczne. Kolejne terminy na tych samych zasadach.

Zajęcia są na Ligocie.

 

Socjologia - I semestr

Generalnie sytacja podobna jak ze zdrowiem publicznym. Warunki zaliczenia zależą od prowadzącego, niektórym można zaproponowac własne warunki. Zwykle jest to prezentacja lub jakiś prosty test.

Zajęcia na Ligocie.

 

Język angielski - I i II semestr

Obecnie obowiazujacym podręcznikiem jest Medicine 1 (na II semestrze Medicine 2).

W ciagu semestru są 2 kolokwia, których pytania mogą sie powtarzać w innych grupach, wiec warto pytać. Jeśli komuś nie uda się zdać w I semestrze to robi to w II semestrze.

II semestr ta sama bajka.

Zajęcia na Ligocie.

 

Historia medycyny - II semestr

Całkiem przyjemne zajęcia, na każdych w dwójkach lub trójkach przedstawia się prezentacje o danej epoce w medycynie. Prezentacja to warunek zaliczenia.

Zajęcia na Ligocie, w CDiSM.

 

Diagnostyka obrazowa - II semestr

Zajęcia, na których ogląda się zdjęcia z rentgenów, tomografii, USG i innych i uczy rozpoznawać poszczególne struktury. Warto przed zajęciami mieć jakiekolwiek pojęcie co na nich będzie, bo jest taka luźna odpytka. Zaliczenie jest podobne nieco do szpilek z anatomii, tzn. na rzutniku pokazane są zdjęcia, należy opisać jaki to rodzaj zdjęcia i opisać zaznaczone struktury.

Zajęcia na Ligocie, w Centralnym Szpitalu Klinicznym (zaraz obok uczelni).

 

Psychologia - II semestr

Nudnawy przedmiot, na początku kilka zajęć o zachowaniach człowieka itd. Potem na każdych zajęciach w dwójkach przedstawia się prezentację na wybrany temat. Warunkiem zaliczenia jest prezentacja, napisanie wywiadu z osobą przewlekle chorą i zdanie kolokwium o tematyce z wykładów (prawie wszyscy zdają od razu).

Zajęcia na Ligocie, najpierw w Wydziale Nauk o Zdrowiu (zaadaptowany akademik), potem w CDiSM.

 

Etyka - II semestr

Luźne i całkiem przyjemne zajęcia, może się zdarzyć gównoburza o in vitro czy innej aborcji xD. Zaliczenie jest z ćwiczeń (pytania w poszczególnych grupach się powtarzają) i z wykładów (cześć powtarza się z poprzednich lat)

Zajęcia na Ligocie, w CDiSM

 

Genetyka - II semestr

Zajęcia, których główną tematyką są choroby dziedziczne. Każdy musi przedstawić prezentację o wybranej chorobie. Plus jakieś wycinanie chromosomów i robienie drzewa genealogicznego swojej rodziny z uwzględnieniem chorób. Zaliczenie "z wykładów". Daję w cudzysłowie, gdyż wcale nie było tylko z wykładów. Była masa pytań z ćwiczeń i z biologii molekularnej z poprzedniego semestru.

Zajęcia w CDiSM

2

Share this post


Link to post

młody technik, Ale super pomysł! :) Piszesz, że zajęcia są na ligocie - a ten podział Zabrze/Ligota jest dalej aktualny?

Fajnie jakby ktoś też napisał takie coś dla innych uczelni, np. do Wrocławia, o który się staram :)

0

Share this post


Link to post

Fajnie jakby ktoś też napisał takie coś dla innych uczelni, np. do Wrocławia, o który się staram :)

 

Z czasem pojawią się kolejne, dla Wrocławia będzie po świętach :)

0

Share this post


Link to post

Jak to jest z przydziałem na Ligotę i Rokietnicę - to jest jakieś losowanie? A czy da się jakoś załatwić by być z swoimi ziomkami w jednej grupie?

0

Share this post


Link to post

Wybiera się przy rekrutacji Zabrze albo Katowice. Ale to nie gwarantuje, że cię tam przydzielą gdzie wybrałeś, gdyż w jednym może być już komplet. Ale można sie wtedy zamienić jeśli w drugim mieście też jest taka osoba, którą przydzielili tam gdzie nie chciała. Czy można sobie załatwić bycie w grupie ze znajomymi? Nie wiem na 100%, gdyż ja nie załatwiałem i nie znam nikogo kto by załatwił. Ale jak generalnie ludzie w grupach byli alfabetycznie to zdarzało się jednak sporo osób, które miały np. nazwisko z końca alfabetu, a byli w początkowych grupach, więc być może się da.

0

Share this post


Link to post

Generalnie w tym roku były bardzo duże problemy z przenosinami. Pierwsze 3 listy były raczej tak, jak kto wybrał. Potem była losowanka. :) A jeśli chodzi o zmianę grupy, to jest to możliwe, znam conajmniej kilka, które się poprzenosiły do znajomych  grup w Kato ;)

0

Share this post


Link to post

Z listą raczej nie będzie problemu w moim przypadku ze względu na to że jestem finalistą Olimpiady Chemicznej. Ale fajnie by było być z znajomymi w grupie.

0

Share this post


Link to post

Kajmel możesz napisać podanie o umieszczenie Cię ze znajomymi w jednej grupie 

0

Share this post


Link to post

Na początku pierwszego roku opiekun wprost poradził, że z jego obserwacji wynika, że pchanie się do grup ze starymi znajomymi to gorszy pomysł niż poznanie nowych :P

0

Share this post


Link to post

Poza tym lepiej być w innej grupie z tego powodu, że macie 2x więcej znajomości :D Tzn, masz wtedy dostęp do zasobów, materiałów innej grupy, bo umówmy się.. grupy roku nie dzielą się tymi "perełkami" :D Poza tym ja odniosłam wrażenie, że ludzie na roku są bardzo mili i czasem uśmiechają się do mnie ludzie, których totalnie nie znam.. więc nie ma się czego bać :) A z innymi grupami siłą rzeczy i tak będziecie się integrować, na anacie gdzie są 2 grupy na zajęciach, na histo przeważnie 3. ;)

0

Share this post


Link to post

Jeszcze mam pytanko jedno. Jak z parkingiem na Ligocie i na Rokitnicy? Można spokojnie dziennie dojeżdżać samochodem na uczelnie?

0

Share this post


Link to post

Ligota -> można. Można się starać o miejsce parkingowe - trzeba pisać do samorządu. Ale ogólnie parking przy ulicy, kolo pediatryka czy cdism albo WNoZ też jest :)

0

Share this post


Link to post

Ja dojeżdżam na Ligotę codziennie i nie ma problemu z parkowaniem. Tzn legalne miejsca są tylko przy CDiSM praktycznie :D Ale wszyscy od lat parkują równolegle wzdłuż ulicy, jak się skończą miejsca to za cdism są uliczki, gdzie też można się wbić. Policja przejeżdża i nic nie mówi, żadnych blokad nie było. Kart parkingowych rozdali chyba 10 w tym roku, także na to bym nawet nie liczyła :)

0

Share this post


Link to post

A ja się zastanawiam, o co ci chodzi z tym Windowsem.. Ale zczaiłam.. :)

Pocieszenie: zajęcia tam są tylko 3, 4 razy.

Tak wgl dla mnie te sale wyglądają jak stara łazienka..:D  A cała katedra chyba nie nadążała z transformacją ustroju i nadal czuć w niej zapach PRLu. :D ale to i tak kochana katedra. Pełna dziwnych ludzi, jak zresztą na całym wydziale ^^

0

Share this post


Link to post

merciness dzisiaj już 3 -> naprawdę były mandaty, moja koleżanka z grupy biegła przeparkowywać :D

btw naprawdę tam był windows 98? Ja pracowałam chyba na normalnych XP, a na tapecie było to śliczne zielone pole :D

blah blah, normalne XP czyli professional czy coś

0

Share this post


Link to post

Może Wam się to wyda dziwne pytanie, ale o co chodzi z tymi fakultetami? Słyszałam, że na uczelniach można sobie jakiś wybrać spośród kilku- jakie na przykład są do wyboru? Kiedy należy dokonać wyboru fakultetu, w październiku? Czy ocena jest wystawiana na podstawie samej obecności?

 

Podobno na wielu uczelniach, na kierunku lekarskim nie ma już zajęć WF-u, ale słyszałam, że jest on do wyboru jako fakultet, to prawda? Czy ocena jest wystawiana na podstawie samej obecności czy też, podobnie jak w szkole, na podstawie sprawdzianów, np. z gry w siatkówkę? :D

 

Pozdrawiam! :)

0

Share this post


Link to post

W Kato począwszy od 2 roku wybierasz sobie 2 fakultety. (2 na semestr zimowe i inne 2 na letni). I masz ich tam np. 18 godzin jednego i w zależności, jak je rozdysponuje grupa czasowo to tyle trwają. Tematów wydaje mi się jest sporo, np. mażdżyca, błędy medyczne, GMo i transgeny, ksenobiotyki, coś o żywieniu pacjenta, podstawy oceny stanu zdrowia jako wstęp do onkologii chyba, angol, niemiec, łacina, metody wyszukiwania inf naukowych w necie, metody biologii molekularnej i genetyki ( po 1 semestrze biolomolo nie będziesz chciał miec nic wspolnego z tą katedrą.. :D) itp.

Ogólnie na 2 roku są takie no, niezbyt kliniczne.

Co roku są coraz ciekawsze tematy. W harmonogramach jest lista faków dla chyba 4 roku.

A z zaliczeniem jest roznie, ale ogólnie lajtowo. Może z wyjątkiem biolomolowych, tam są prelekcje, ćwiczenia, jakies karty pracy.. . A są takie, gdzie wystarczyło się podpisać na liście i był spokój, jak np. z miażdżycą.

 

To wiem od lokatorów z 2 roku, bo sama jestem na 1. Mnie bardzo kusi fak z błędów medycznych, bo mamy mega wypiasioną sądówkę.. :D Ale w praktyce to się ma różnie, bo kolejki na zapisanie sie na faki są ogromne i nie zawsze będzie miejsce na ten, który chcemy. :(

0

Share this post


Link to post

a co do WF nie mam zielonego pojęcia czy jest taki fak w Kato. Chyba niee, bo jest za to AZS, czyli klub sportowy dla chętnych :D

0

Share this post


Link to post

Żeby dodać komentarz, musisz założyć konto lub zalogować się

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!


Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.


Zaloguj się teraz