• Podobna zawartość

  • Przez Jason Verhoes
   Ciemna energia to czas, gdyż czasu nie ma tylko są momenty tu i teraz i zostaje po nich energia przebytych tych momentów , energia czasu
  • Przez Antymateria
   Trochę (?) nie ogarniam...
   Organizmy samożywne wytwarzają sobie energię, która umożliwia im tworzenie wysokoenergetycznych związków. Mogą je wykorzystać do wzrostu, rozwoju tkanek itp. Ale część tych wysokoenergetycznych związków zużywa się do... oddychania. I owszem, podczas oddychania powstaje energia, ale ona tworzy się też wcześniej,
   Dlaczego nie może być tak, że organizmy autotroficzne pobierają sobie energię (fotosynteza) lub ją wytwarzają (chemosynteza), budują przy pomocy tej energii potrzebne dla siebie związki, a pozostałą jej część zużywają na procesy życiowe (wzrost, rozwój, ruch w przypadku bakterii)? Dlaczego najpierw pobierają energię, by potem ją wbudować w związki, a potem zużyć? Nie mogłyby "żyć" tylko energią?
    
   Gdzie logika?
  • Przez Honsia
   Oblicz ilość energii, jaka wydzieli się w trakcie procesu powstawania nukleonów: a) jądra deuteru o masie atomowej 2,014102 u b) jądra uranu - 238 o masie atomowej 238,03 u (Z=92)
    
   To zadanie z podręcznika Rożak tom 1.
   Wynik:
   a) 18,1 x 10^(-10) J
   b) 3551,2 x 10^(-10) J