book

[Korypetycje - Chemia] Węglowodory nazywanie związków

5 posts in this topic

Witam!

Mam problem z nazywaniem związków w chemii organiczniej i nie wiem co to są te podstawiniki a dodatkowo mam problem z tymi liczbami 1,2,3,4,5 co się ustala z której strony do której się daje. Dodatkowo nie wiem jak ustala się ze wzoru strukturalnego nazwy związków np: 2,2,2,3 - tetraetylopentan czy 3 etylo - 2 metylopentan.

Jeżeli mógłby mi ktoś pomóc to byłbym wdzięczny.

0

Share this post


Link to post

chętnie Ci pomogłabym, ale wyjeżdżam na 2 tyg, jeśli po tym czasie sprawa będzie aktualna, to odezwij się.

0

Share this post


Link to post

Przeczytaj poniższą instrukcje:) jak nie pomoże pisz na gg 1456295. Tekst będzie raczej marną pomocą bez rysunków. W każdym podręczniku do chemi organicznej powinien być sposob nazywania węglowodorów i ich rysowania.

Musisz nauczyć się dwóch rzeczy:

- mając nazwę związku narysować jego wzór strukturalny

- mając wzór strukturalny podać nazwę.

Łatwiejsza opcja to ta pierwsza:)

W chemii organicznej trzeba pamiętać że węgiel ma 4 "łatpki"

------------------------------------------------------------

PRZYKŁAD

Weźmy np 2-chloro-propan

1. Rysujemy najpierw propan

-C-C-C-

2. Numerujemy sobie atomy węgla od dowolnej strony (tutaj nie ma znaczenia od której) Numeracja jest tylko pomocą dla nas potem należy ją usunąć

-C1-C2-C3-

3. Przy drugim atomie węgla oznaczonym C2 wstawiamy atom chloru

4. Dorysowujemy brakujące wodory wykreślamy numerki pomocnicze które daliśmy w pkt 2.

-------------------------------------------------------------------------------------------

2,2-dichloro- oznacza że przy drugim atomie węgla umieszczono dwa atomy chloru.

1,2-dichlorp- oznacza ze przy pierwszym i drugim atomie węgla umieszczono po 1 atomie chloru

P.S

Spróbuj narysować podany przez siebie przykład:) 2,2,2,3 - tetraetylopentan :P oraz 3 etylo - 2 metylopentan

Dodam, że pierwszy związek na pewno nie istnieje:) gdyż węgiel może mieć tylko 3 łapki:)

-------------------------------------------------------------

Nazewnictwo związków organicznych (mając wzór strukturalny podać nazwę)

Bardziej skomplikowane związki organiczne nie maja prostych nazw takich jak propen, butan itd. Niektóre z nich zawierają chlor, brom lub inne grupy / PODSTAWNIKI. Jeśli spotkamy się z przyłączoną do głównego łańcucha grupą CH3-

nazywamy ją grupą metylowa gdyż pochodzi ona od metanu, natomiast grupa C2H5- pochodzi od etanu i nazywana jest grupą etylową.

Zasady jakimi należy się kierować przy nazywaniu związków organicznych są stworzone po to by jak najdokładniej i jednoznacznie nazwać dany związek organiczny gdyż niepoprawna nazwa może oznaczać kilka związków.

1. Szukamy głównego łańcucha węglowego. Powinien być on najdłuższym możliwym łańcuchem jaki da się znaleźć. Jeśli występują wiązania podwójne , potruje powinny się one znaleźć w łańcuchu głównym.

2. Następnie numerujemy łańcuch od strony która jest „ważniejsza”. Jeśli mamy do czynienia z grupami funkcyjnymi(-OH, -COOH, C=O) powinniśmy numerować od strony od której jest bliżej do danej grupy, następnie ważne są wiązanie, podwójne, potrójne, a dopiero potem, podstawniki, ważniejsze są podstawniki o większej masie.

3. Podstawniki wypisujemy w kolejności alfabetycznej. Czyli najpierw bromo potem chloro , etylo, metylo itd. Przed nazwą podstawnika wypisujemy numerek węgla przy którym się znajduje. Jeśli mamy kilka takich samych podstawników np. dwa chlory w związku podajemu numery węgli przy których się znajdują następnie ile ich jest di,tri,tetra i dopiero nazwa podstawnika. Powinno to wygladać tak

1,2,3- trimetylo (oznacza że przy pierwszym ,drugim, trzecim atomie węgla znajduje się po jednym atomie chloru)

4. Po wypisaniu wszystkich podstawników podajemy nazwę węglowodoru w głownym łańcuchu. Jeśli występują wiązania podwójne potrójne, także musimy to zaznaczyć np. okt-2-EN. Oznacz że wiązanie podwójne jest przy drugim węglu w głownym łańcuchu.

0

Share this post


Link to post

Dziękuje, od soboty pomagał mi dardfazer. Dzisiaj na lekcji wiedziałem wszystko i nawet znałem to czego jeszcze nauczyciel nie mówił ;)

Pozdrawiam i dziękuje też zainteresowanym wantula i tomkowi.

0

Share this post


Link to post