paulaolczyk1234

Rozmowa kwalifikacyjna - Biotechnologia UV

1 post in this topic

Czy macie może opracowane pytania na którekolwiek zagadnienie? 

 

Zagadnienia do egzaminu na studia II stopnia kierunek BIOTECHNOLOGIA

 

1.  1. Bazy sekwencji i struktur biopolimerów - przegląd, zawartość́ , narzędzia do uzyskiwania zadanych informacji.

3. Biotechnologia w życiu codziennym - projektowanie procesów biotechnologicznych.

4. Budowa i funkcje cukrowców. 

5. Budowa i funkcje lipidów.

6. Budowa i funkcje białek.

 7. Budowa i funkcje kwasów nukleinowych

8. Enzymy stosowane w oznaczeniach metabolitów, diagnostyce medycznej oraz biotechnologii

9. Hodowle zwierzęcych komórek i tkanek oraz ich wykorzystanie w biotechnologii, w tym na skalęprzemysłową

10. Izolowanie i metody oczyszczania enzymów, bilans oczyszczania i kryteria czystości enzymów.

11. Współzawodnicze i niewspółzawodnicze hamowanie reakcji enzymatycznych.

12. Mechanizmy doboru naturalnego.

13. Metody genetyki klasycznej w analizie genetycznej bakterii, grzybów i wyższych organizmów.

14. Metody porównywania sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych.

15. Modelowanie struktur białek globularnych.

16. Modyfikacje potranslacyjne białek.

 17. Molekularne podłoże ewolucji.

18. Oddziaływania międzykomórkowe w organizmie wielokomórkowym.

19. Optymalizacja bioprocesowa.

20. Organizacja i ewolucja sekwencji nukleotydowych w genomach.

21. Podobieństwa i różnice pomiędzy komórkami prokariotycznymi (bakterie oraz archeony) i eukariotycznymi.

22. Podstawowe funkcje układu odpornościowego.

23. Regulacja ekspresji genów u Eukariotów.

24. Rodzaje roślinnych kultur in vitro oraz ich zastosowanie w biotechnologii.

25. Wyznaczanie szybkości reakcji enzymatycznej oraz sposoby wyrażania aktywności enzymów.

26. Znaczenie struktur chromatynowych w regulacji ekspresji genów.

27. Techniki prowadzące do zmiany cech produkcyjnych drobnoustrojów stosowanych w przemyśle.

 28. Globalna regulacja ekspresji genów na poziomie komórki bakteryjnej i całej populacji.

29. Zastosowanie bakteriofagów w inżynierii genetycznej i biotechnologii medycznej.

30. Podstawy konstruowania szczepionek najnowszej generacji.

31. Sens i sposoby atenuacji szczepów bakteryjnych.

32. Wykorzystanie toksyn bakteryjnych w biotechnologii.

33. Immobilizacja komórek lub ich produktów, jako narzędzie biotechnologiczne.

34. Wykorzystanie wektorów genetycznych w biotechnologii.

35. Proces badawczy prowadzący do odkrycia i uzyskania nowej substancji o działaniu przeciwbakteryjnym.

36. Wykorzystanie bakterii w inżynierii genetycznej roślin.

37. Budowa genomów prokariotycznych.

38. Los DNA wprowadzonego do komórki bakterii w wyniku horyzontalnego transferu genów.

39. Budowa wirusów i główne etapy procesu ich namnażania.

40. Czynniki zakaźne o budowie niekomórkowej.

41. Unikatowe cechy metaboliczne prokariotów.

42. Porównanie fotosyntezy u roślin i u bakterii.

43. Udział prokariotów w obiegu azotu/siarki/węgla.

44. Wzajemne oddziaływania miedzy prokariotami.

45. Oddziaływanie prokariotów na organizm człowieka.

46. Charakterystyka biofilmów.

47. Czynniki wirulencji bakterii patogennych.

48. Techniki analizy DNA.

49. Regulacja ekspresji genów u bakterii .

50. Pojęcia: kod genetyczny, materiał genetyczny, informacja genetyczna.

51. Cechy charakterystyczne kodu genetycznego.

52. Polimorfizm DNA i jego detekcja.

53. Totipotencja komórek roślinnych, regulacja i wykorzystanie w nauce i przemyśle.

54. Rola metabolitów wtórnych w wzroście i rozwoju roślin.

55. Bioetanol z masy roślinnej, proces otrzymywania i kluczowe właściwości roślin.

56. Poliploidy w świecie roślin.

 

0

Share this post


Link to post

Żeby dodać komentarz, musisz założyć konto lub zalogować się

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!


Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.


Zaloguj się teraz