• Podobna zawartość

  • Przez Daniel
   Przed elektrolizą przestrzeń anodowa zawierała 0.2893 mgR AgNO₃ w 2 g wody. Liczba przenoszenia jonu Ag⁺ w roztworze AgNO₃ wynosi 0.466. Oblicz końcową molalność roztworu Ag⁺ w przestrzeni anodowej zawierającej 64 g H₂O w przypadku, gdy: a. anoda jest platynowa; b. anoda jest srebrna, wiedząc, że elektrolizę prowadzono przez 2 godziny, a ilość przepuszczonego ładunku elektrycznego (w mF) po czasie elektrolizy (w h) określa pochodna

   Proszę o pomoc w rozwiązaniu
    
  • Przez szymanel
   Mam pytanie, czemu Elektroliza CuSO4 na elektrodach miedziowych wygląda nastepująco: K: Cu(2+) + 2e -> Cu
   A: Cu -> Cu(2+) + 2e
   Powyższy zapis jest w odpowiedziach. Jednak nie zgadza się to z moją wiedzą, myślałem, że na anodzie zachodzi reakcja:
   A: 2H20 -> 4H+ + O2 + 4E
   Czy ma to związek z zastosowaniem elektrod miedziowych. Nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi, bardzo proszę o pomoc