Warthgrove

Wielocukry - bardzo proszę o pomoc ;)

2 posts in this topic

Witam mam problem z takim zadaniem, niestety za bardzo się w tym nie łapie:

Wskaż podobieństwa i różnicę w budowie cząsteczek i własnościach wielocukrów: skrobi, celulozy, glikogenu i chityny.

Wiem żę, skrobia i celuloza są zbudowane z cząstek glukozy

Dziękuje za pomoc

Stary temat, skopiowany z innego portalu. Zamykam. // Edit Oxygenium

0

Share this post


Link to post

glikogen również jest zbudowany z cząsteczek glukozy. Między celulozą a skrobią i glikogenem występuje różnica w rodzaju wiązań glikozydowych między resztami cukrowymi. Reszty glukozowe w skrobi i glikogenie są połączone wiązaniem alfa1-4, a przy rozgałęzieniach łańcucha głównego wiązaniami alfa1-6. W celulozie natomiast występują wiązania beta1-4 (hydroliza takiego wiązania wymaga innego enzymu - celulazy, człowiek go nie ma). Różnica między skrobią a glikogenem jest niewielka i dotyczy rozgałęzień łańcucha cukrowego. Glikogen jest mocniej rozgałęziony. Chityna natomiast jest zbudowana z reszt N-acetyloglukozoaminowych połączonych wiązaniem beta1-4 (czyli takim samym jak w celulozie). To chyba wszystko tak pokrótce.

0

Share this post


Link to post
Gość
This topic is now closed to further replies.