Obie

Zdania z chemii.

27 posts in this topic

Witam. Będę umieszczał tu zadania z chemii z którymi mam problem. Uważam, że nie warto robić kilka tematów, tylko wszystko pisać w jednym. Jeżeli już piszecie rozwiązanie to proszę o wyjaśnienie dlaczego tak, a nie inaczej. ;)

Z góry dziękuję.

Pierwsze zadanie z którym mam problem:

Jedna kropla wody morskiej zawiera ok. 50 miliardów atomów złota. Oblicz, ile złota można uzyskać ze 100kg wody morskiej, jeżeli masa 1 kropli wynosi ok. 33mg.

0

Share this post


Link to post

Hejtuję zadania z takimi jednostkami :(

 

Skoro wiemy, że 1 kropla = 33 mg = 50 miliardów atomów złota to możemy ułożyć proporcję:

 

100 kg = 100000 g = 100000000 mg = 10⁸ mg

 

33 mg --- 50 * 10⁹ atomów złota

10⁸ mg --- x atomów złota

gif.latex?x = \frac{10^{8} * 50 * 10^{9} atomów złota

 

1 mol złota waży 197 g/mol zatem układamy kolejną proporcję:

 

6,02 * 10²³ atomów Au --- 197 g

1,52 * 10¹⁷ atomów Au --- x

gif.latex?x = \frac{197 * 1,52 * 10^{17} g

0,0000497 g = 0,0497 mg Au

1

Share this post


Link to post

Dzięki . Już wiem, gdzie zrobiłem błąd. ;) Następne zadanie pewnie pojawi sie za 2-3 dni. ;]

0

Share this post


Link to post

Kolejne zadanie :D

 

Trójwartościowy pierwiastek tworzy siarczek o masie mola około 1,5 razy większej od masy mola tlenku tego pierwiastka. Jaki to pierwiastek? 

 

Ja to zrobiłem tak:

Wzór ogólny tego trójwartościowego pierwiastka tworzącego siarczek to E2S3 (E jako nieznany pierwiastek)

Tlenek tego pierwiastka to E2O3

I teraz równianie. 2E + 96g = 1,5(2E + 48g) [bo 1,5 razy mniejszy jest, czyli muszę o tyle pomnożyć, by były sobie równe ).

2E + 96g = 3E + 72g 

Teraz niewiadome na lewo i wiadome na prawo.

-E = -24g, czyli E=24g.

Niestety jest to źle, bo wychodzi sód, który jest dwuwartościowy ;) 

Moglibyście mi wskazać, gdzie zrobiłem błąd? Może już w samych wzorach ogólnych? 

0

Share this post


Link to post

W tego typu zadaniach treści typu "1,5 razy większe" albo "3x większe" itd. są podawane z przybliżeniem. W rzeczywistości to może być np. 1,47 tak jak w tym przypadku.

 

Który trójwartościowy pierwiastek ma masę molową najbliższą 24g?

1

Share this post


Link to post

Glin :D Czyli dobrze wszystko zrobiłem, tylko nie zwróciłem większej uwagi na 'około 1,5 razy'. Ale rozumiem, że zadanie rozwiązane poprawnie. Dzięki :)

0

Share this post


Link to post

Teraz dwa zadania ;)

1. W jakiej objętości helu znajduje się taka sama liczba atomów, co w 4cm3 wodoru(w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury)?

Tutaj nie do końca wiem od czego zacząć. ;/

2. Jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje 12,04 *10^2cząsteczek amoniaku?

To zrobiłem tak:

1g - 6,04*10^23

x - 12,04*10^24, więc x=20g.

17g(1 mol amoniaku) - 22,4dm3

20g-x, więc x=26,35

Niestety odpowiedz powinna być 448dm3.

0

Share this post


Link to post

1)

Najlepiej od określenia ile atomów wodoru mamy w 4 cm3 :)

 

4 cm3 = 0,004 dm3

 

22,4 dm3   --- 2 * 6,02 * 10²³

0,004 dm3 --- x atomów wodoru

 

gif.latex?x = \frac{0,004 * 2 * 6,02 * 1 atomów wodoru

 

Czyli mamy 0,00215 * 10²³ atomów helu, a zatem:

 

6,02 * 10²³ atomów       --- 22,4 dm3

0,00215 * 10²³ atomów --- x dm3

 

gif.latex?x = \frac{0,00215 * 10^{23} * dm3

 

0,008 dm3 = 8 cm3 :)

 

2)

W drugim ile tych cząsteczek jest? 12,04 * 10²³ czy 12,04 * 10²⁴? Wydaje mi się, że to drugie bo mi odpowiedzi sie wtedy zgadzają :D

 

Już na wstępie poprawię, że nie 6,04 * 10²³, a 6,02 * 10²³ to poprawna liczba :)


1 mol jest to 6,02 * 10²³ "czegoś", która w odpowiednich warunkach zajmuje objętość 22,4 dm3. Mówiąc o "czymś" mam na myśli atomy/cząsteczki/jony itp.


Skoro wiemy (?), że mamy 12,04 * 10²⁴ cząsteczek amoniaku to możemy na podstawie proporcji policzyć objętość:


6,02 * 10²³ cząsteczek   --- 22,4 dm3
12,04 * 10²⁴ cząsteczek --- x dm3


gif.latex?x = \frac{12,04 * 10^{24} * 22 dm3

1

Share this post


Link to post

Pisałem z telefonu i z tego wynikły błędy z tymi potęgami ;) a co do "6,04" to zapewne z pośpiechu :D Postaram się więcej nie popełniać błędów w treściach zadań. Dzięki za wyjaśnienie zadania drugiego. Całkiem inaczej to 'rozumiałem'. A co do zadania pierwszego, to jest tam w pierwszej proporcji ( 22,4 dm3   --- 2 * 6,02 * 10²³ ) pomnożone przez 2, bo Hma masę 2g, tak ? 

0

Share this post


Link to post

Nie ma tutaj żadnej masy (chociaż faktycznie cząsteczka wodoru waży 2 g/mol) :P

 

1 cząsteczka H2 składa się z 2 atomów wodoru. No to 1 mol (6,02 * 10²³ cząsteczek wodoru) musi składać się z 2 * 6,02 * 10²³ atomów wodoru :)

 

Twoje rozumowanie w zadaniu drugim było prawie dobre:

 

1g - 6,04*10^23 <----- za bardzo nie rozumiem tutaj tego 1g, powinien być 1 mol (albo 17g bo tyle waży 1 mol amoniaku) :)

x - 12,04*10^24 <----- good

 

Wynik wychodzi wtedy w molach (albo w gramach). Można również skorzystać ze wzoru na liczbę moli:

 

gif.latex?n = \frac{N}{N_{A}} = \frac{12 moli

 

ALBO

 

17g --- 6,02 * 10²³

x     --- 12,04 * 10²⁴

x = 340 g

 

Później na podstawie moli (albo masy) liczysz sobie objętość:

 

1 mol --- 22,4 dm3

20 moli --- x

x = 448 dm3

 

ALBO

 

17 g   --- 22,4 dm3

340 g --- x

x = 448 dm3 :)

0

Share this post


Link to post

Kurde. Zgłupiałem. Załóżmy, że mam obliczyć ile atomów zawiera probówka 6dm3 tlenku węgla w warunkach normalnych.

1mol to 22,4 dm3

1 mol to 6,02*10^23

Tak więc:

22,4dm3 to 6,02*10^23

6dm3 to x, x to 1,6125*10^23,tak?

Kurde. Nie wiem, jakoś ogarnąć tego nie mogę.

//Edit.

Już wiem, gdzie błąd robiłem. Chwilę pomyślałem nad tym, co napisałem i już wiem. W proporcji mam błąd. Powinno byc:

22,4dm3 to 2*6,02 *10^23

6dm3 to x. Na początku jest pomnożone przez 2,bo mamy dwa pierwiastki C i O. Jeśli by było CO2,to bym musiał pomnożyć przez 3,czy tak?

0

Share this post


Link to post

Dokładnie tak :) Tutaj trzeba dokładnie sprawdzić, czy pytają nas o atomy, czy o cząsteczki.

 

1 cząsteczka CO2 jest zbudowana z 3 atomów ---> czyli 1 mol (6,02 * 10²³ cząsteczek) CO2 jest zbudowanych z 3 * 6,02 * 10²³ atomów

1 cząsteczka glukozy (C6H12O6) jest zbudowana z 24 atomów ---> czyli 1 mol (6,02 * 10²³ cząsteczek) glukozy jest zbudowanych z 24 * 6,02 * 10²³ atomów

1

Share this post


Link to post

Właśnie w tym się gubiłem, można powiedzieć. Jeszcze raz dzięki. ;) Kolejne zadanie pewnie niebawem ^^

0

Share this post


Link to post

Azotek pewnego pierwiastka ma masę cząsteczkową 148u i zawiera 18.9% azotu. Jaki to pierwiastek?

Zrobić zrobiłem to zadanie, ale... ;)

100% - 148u

18.9% - x, więc x to 28u.

28u:14u=2 (obliczam ilość moli azotu w tym zwiazku)

148u-28u=120u

Czyli kolejny pierwiastek musi być II-warościowy i jego masa musi wynosić 120u.

Więc wzór wygląda tak:XyN2

X-jest to nieznany pierwiastek

y-wartościowość azotu.

Tu pasuje Mg i Ca. Oba są dwu wartościowe i w zależności, czy azot jest pięcio czy trój wartościowy to odpowiednio może być Mg albo Ca. Jak teraz wybrać, który 'lepszy'? ^^

0

Share this post


Link to post

Azotek wapnia.

 

Dobrze ustaliłeś, że pierwiastek jest dwuwartościowy oraz jego masa wynosi 120u. Do tego momentu wszystko ok.

Tylko, że azot w azotkach ma stopień utlenienia równy -III, więc będzie III wartościowy (a nie V !). Więc wzór tego azotku będzie wyglądał Z3N2 (gdzie Z to szukany pierwiastek). Czyli liczymy 120/3 = 40. A 40 to masa wapnia.

 

Ca3N2

1

Share this post


Link to post

Tym razem coś z rozpuszczalności ;)

 

W wyniku obniżenia temperatury z nasyconego roztworu pewnej substancji wydzieliło się 37g tej substancji. Oblicz masę roztworu wyjściowego wiedząc, że rozpuszczalność substancji w wyższej temperaturze wynosiła 136g, a w niższej - 57g.

 

Nie wiem jak się do tego zabrać. Próbowałem to zrobić tak:

 

Skoro w niższej temp. rozpuszczalność to 57g, a w wyniku oziębienia wydzieliło się 37g tej substancji, to na początku musiało jej być 57g+37g=94g.

I teraz z rozpuszczalności tej substancji w wyższej temperaturze wynika, że 136g(substancja) znajduje się w 236g(roztwór),

94g(substancja) zawarta jest w xg(roztwór), więc:

136g(s) - 236g®

94g(s) - xg ®     

Z tego wynika, że masa roztworu przed obniżeniem temperatury jest równa 163,118g. Natomiast w odpowiedziach jest 110,53g.

 

Zapewne błąd wynika z mojego rozumowania, więc poza rozwiązaniem zadania prosiłbym o jakieś wskazówki, dlaczego tak powinno być to liczone. :)

0

Share this post


Link to post

Troszkę nie rozumiem Twojego rozumowania, skoro rozpuszczalność w wyższej wynosiła 136g/100gH2O to przyjmując, że faktycznie mamy 100g wody tak jak to zrobiłeś, powinieneś był założyć, że substancji masz właśnie 136g (a nie 94g) ponieważ zaznaczono, że roztwór jest nasycony, ale to tak na przyszłość.

 

Teraz jak należało to zrobić, otóż: różnica w rozpuszczalności między wyższą temperaturą a niższą wynosi na 100g wody: 136g-57g=79g, a my wiemy, że wydzieliło się 37g, można z tego wywnioskować, że rozpuszczalnika (wody), było mniej niż 100g, przez co oczywiście rozpuścić mogło się mniej substancji (79g>37g), musimy znaleźć, różnica jakich wartości da nam 37g podczas wydzielenia, możemy to zrobić poprzez uzależnienie (chyba tak się na to mówi) obu mas jakie możemy rozpuścić na 100g wody od niewiadomej x

 

136g-57g=79g

136g*x-57g*x=37g

(odejmujesz, dzielisz przez 79g które Ci wyjdzie i otrzymujesz:)

x=0,4684g

 

Czyli, jeśli pomnożymy masy substancji które można rozpuścić przez x to ich różnica da nam 37g (możesz sobie sprawdzić dla pewności [ja sprawdziłem i jest ok])

Teraz wystarczy obliczyć w jakiej masie wody należy rozpuścić obliczoną przez nas masę substancji aby roztwór był nasycony, czyność tą wykonujemy tylko w odniesieniu do roztworu o wyższej temperaturze bo tak nam kazano w treści zadania

 

136g-100g

67,7024g-y

y=46,84g

 

(67,7024 g to właśnie ta masa substancji) y to masa wody w której rozpuszczenie naszej substancji pozwoli otrzymać roztwór nasycony

sumujemy:

63,7024g+46,84g=110,5424g

0

Share this post


Link to post

Nie do końca zrozumiałem twojego sposobu. :/ Posiedziałem trochę nad tym zadaniem i zrobiłem to tak:

Z roztworu o masie 236g może wykrystalizować 79g substancji. (Użyłem tu rozpuszczalność w wyższej temperaturze i różnice rozpuszczalności wyższej i niższej temperatury.) W takim razie z roztworu o masie x może wykrystalizować 37g tej substancji. I tu mamy proporcje.

236g - 79g

xg - 37g.

x=masa roztworu po oziębieniu=110,531g.

Tak byłoby to uznane?

0

Share this post


Link to post

1. Oblicz molowy skład równowagowy wy układzie, w którym zmieszano 0,5 mola substancji A, 2 mole substancji B, i zainicjowano reakcję o równaniu:

A + B <-> 2C

której stała równowagi równa jest 4.

 

Tu nie do końca wiem jak do tego zacząć. Robiłem to tak:

 

x oznacza liczba moli, która przereagowała.

[A] = 0,5-x

= 2-x

[C] = x

K=[C]2 / [A].

4=x2/ (0,5-x)(2-x)  /* (0,5-x)(2-x)

4(0,5-x)(2-x)=x2

4-2x-8x+4x2=x2

3x2-10x+4=0

Teraz obliczam dlete ? I co dalej ?

 

 

2. Oblicz entalpię reakcji CH3COOH + O2 -> 2CO2 + 2 H2O

na podstawie entalpii następujących procesów:

C2H5OH + O2 -> CH3COOH + H2O DeltaH1 = -469,94kJ

2CH3OH + 3O2 -> 2 CO2 + 4 H2O   DeltaH2 = -1452,98kJ

 

Tu nie rozumiem, na co należy patrzeć. Jeśli mam CH3COOH w równaniu po lewej stronie a w tym procesie H1 po prawej to wystarczy, że zmienię znak DeltyH1, tak? Ale to muszę uwzględnić wszystkie produkty i substraty w obliczaniu tej DeltyH? Czy tylko substraty, czy tylko niektóre związki? Może ktoś to wyjaśnić? :D

0

Share this post


Link to post

x oznacza liczba moli, która przereagowała.

[A] = 0,5-x

= 2-x

[C] = x

 

Zauważ, że zgodnie z reakcją: A + B = 2 C będzie powstawało nie "x" produktu, a "2x". Dalej liczysz niewiadomą. Jak wyjdą dwa wyniki to sprawdzasz odpowiednie warunki :) Później jak już wyliczysz x, to podstawiasz do tych wzorów równowagowych.

0

Share this post


Link to post

Głupi ja... Faktycznie teraz wszytko się zgadza ;) Dziękuję. Teraz tylko muszę zrozumieć to drugie zadanie. Pewnie tak samo błahy błąd :D

0

Share this post


Link to post

Może ktoś mi wytłumaczyć jak obliczyć tą entalpie w tych zadaniach? Chodzi mi o wyjaśnienie, na które związki zwrócić uwagę. Nie rozumiem tego kompletnie. Poprzednie zadania zrobiłem, ale to był chyba przypadek ;)post-2775-0-66026300-1450800453_thumb.jp

0

Share this post


Link to post

Jeżeli dobrze patrzę w 7 to tak:

Pierwsze równanie razy (-2)

Drugie równanie razy 4

Trzecie równanie razy (-1)

 

Wtedy po zsumowaniu reakcji powinieneś otrzymać to co liczysz.

0

Share this post


Link to post

Skonstruowano ogniwo elektrochemiczne zbudowane z dwóch półogniw redoks: Pt|MnO4-, H+,Mn2+ i Pt|Cl2,Cl-. Oblicz objętość chloru, który wziął udział w reakcji (warunki normalne), jeżeli jednocześnie przereagowało 1023.jonów Mn2+. Czy chlor powstawał, czy zużywał się w czasie pracy ogniwa? 

 

Ja to zrobiłem tak:

 

Reakcje zachodzące na półogniwach:

K(+) 5e- + MnO4- + 8H+ -> Mn2+ + 4H2

A(-) Cl2 -> 2Cl- + 2e-

 

Więc równanie reakcji, jaka zachodzi w ogniwie to:

5Cl2 + 2MnO4- + 16H+ -> 10Cl- + 3Mn2+ + 8H2O. 

Teraz obliczam ten chlor.

112dm3                                                      12,04*1023

  5Cl2 + 2MnO4- + 16H+ -> 10Cl- + 3Mn2+ + 8H2O. 

     x                                                  1023

 

x=9,3dm3

 

Niestety rozwiązanie wygląda inaczej :/ Wytłuszczoną czcionką zaznaczyłem to, czym się różnią te równania.

 

5Cl2 + 2MnO4- + 16H+ -> 10Cl- + 3Mn2+ + 8H2O - Moja opcja

10Cl+ 2MnO4- + 16H+ -> 5Cl2  + 3Mn2+ + 8H2O - Poprawne rozwiązanie 

 

Moje pytanie jest następujące: Skąd mam wiedzieć kiedy cząsteczki rozpadają się na jony, a kiedy jony 'przechodzą' w cząsteczki ? 

W zadaniu jest proszą także o określenie, czy chlor powstaje, czy się roztwarza i właśnie w tym momencie jest to zagadnienie kluczowe.

W moim przypadku chlor by ubywał natomiast według prawidłowego rozwiązania chlor powstawał. Jak napisałem na samym początku na anodzie zachodzi reakcja A(-) Cl2 -> 2Cl- + 2e-. Poprawne równanie reakcji wygląda natomiast tak: 2Cl-  -. Cl2 + 2e- . Czemu ? Myślę, że rozumiecie co mam na myśli :)

0

Share this post


Link to post

W twojej opcji nie zgadza się bilans ładunku (w tej drugiej też, ale pewnie źle przepisałeś :P). Po lewej masz +14, a po prawej -4 :)

 

1. Sprawdzamy, które ogniwo posiada większy potencjał (będzie utleniaczem - proces redukcji):

Pt|MnO4-, H+,Mn2+ ----> 1,51 V

Pt|Cl2,Cl---> 1,36 V

 

Potencjał półogniwa z manganem jest większy, czyli będzie ulegał redukcji:

MnO4(-) + 8 H(+) + 5e ---> Mn(2+) + 4 H2O

 

Potencjał półogniwa z chlorem jest mniejszy, będzie ulegał utlenieniu:

2 Cl(-) ---> Cl2 + 2e

 

MnO4(-) + 8 H(+) + 5e ---> Mn(2+) + 4 H2O /*2

2 Cl(-) ---> Cl2 + 2e /* 5

 

MnO4(-) + 16 H(+) + 10 Cl(-) ---> 2 Mn(2+) + 8 H2O + 5 Cl2

 

>Skąd mam wiedzieć kiedy cząsteczki rozpadają się na jony, a kiedy jony 'przechodzą' w cząsteczki?

Na podstawie szeregu potencjałów redoks (na maturze muszą go podać, bo na pamięć to ty się go nie ucz :D).

0

Share this post


Link to post

Żeby dodać komentarz, musisz założyć konto lub zalogować się

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!


Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.


Zaloguj się teraz • Podobna zawartość

  • Przez xoxox
   1. Na żel krzemionkowym można nanieść jony miedzi stosując odpowiednie wodne roztwory soli miedzi lub jej kompleksów. W którym przypadku uzyska się większą dyspersję jonów miedzi ? Uzasadnij
   2. Za pomocą odpowiednich równań przedstaw syntezę katalizatora HRh(CO)2(PPh3)2

  • Przez HMC
   Cześć, od pewnego czasu zajmuję się uprawą kryształów i prowadzeniem strony na fb, która zawiera dobrej jakości zdjęcia ów kryształów. Posty ze zdjęciami zawierają opis i charakteryzacje substancji, z których powstały dane kryształy. Być może znajdą się na tej grupie osoby zainteresowane tą tematyką kryształów, lub którym podobają się ładne fotografie. Zostawiam link do strony i zapraszam do komentowania i udostępniania https://www.facebook.com/HomeMadeCrystals/ 
  • Przez kacperc317
   Witam , szukam osoby która jest w stanie mi pomóc teoretyczna wiedzą jak stworzyć pewne związki trochę ryzykowne aczkolwiek legalne . za pomoc moge zapłacić
  • Przez laciiia
   Witajcie  
   mam problem z zadaniami: 
   1. W jaki sposób powstrzymać hydrolizę anionową/kationową?
   2. Próbkę zanieczyszczonego dwuwodnego kwasu szczawiowego o masie 0,1795g, po rozpuszczeniu zmiareczkowano zużywając 23,7cm3 roztworu KMnO4. 1cm3 roztworu KMnO4 odpowiada 0,0056g żelaza. Oblicz procentową zawartość zanieczyszczeń w próbce. (Odp. 16,77%).
   3. Z kolby o poj. 100cm3 zawierającej FeSO4 pobrano 20cm3 roztworu do analizy i miareczkowano w środowisku kwaśnym roztworem KMnO4 zużywając 27,6cm3. Obliczyć ile g FeSO4 zawierała kolba, jeżeli wiadomo, ze 1cm3 roztworu KMnO4 równoważy 0,0067g Na2C2O4. (Odp 2,0965g). 
   Prosze was o pomoc, nie wiem nawet od czego zacząć, bo ani zadań z zanieczyszczeniem, ani z równoważeniem innej substancji nie przerabialiśmy, a pojawiły się one na egzaminie. Będę bardzo wdzięczna za pomoc ❤️